dimecres, 14 de març de 2012

III CONCURS LLITERARI

III CONCURS LITERARI DE RELAT CURT I POESIA

L’associació cultural de La Vall de Laguar amb l'objectiu de fomentar la creativitat
artística i literària convoca el II CONCURS LITERARI.

BASES

-PARTICIPANTS

-S'estableixen dos modalitats:
* Infantil (fins a 12 anys)
* Adults

- El tema dels relats és lliure.
Cada participant pot presentar un màxim d’una obra.

- REQUISITS

- Els relats de la categoria Infantil, hauran de tenir una extensió entre 150 i 400 paraules, es podrà presentar manuscrit o per ordenador lletra Arial, tamany 12 o similar.

- Les poesies de la categoria Adults s’han de presentar en format DIN A 4, i amb lletra Arial, tamany 12 o similar.

Les obres han de ser originals i inèdites, no premiades a altres certàmens o concursos.

- Cada relat es presentarà junt amb un sobre tancat o en l’exterior del sobre es posarà el títol del relat i la categoría en la que participa i en l’interior les dades de contacte i s’haurà de presentar en el M.I. Ajuntament de La Vall de Laguar o en el cas de la modalitat infantil, en el col•legi públic Cavall Verd.

- Els relats també es podran enviar en format .doc o pdf a la direcció de correu eletrònic culturalaguar@hotmail.es
S’han d’adjuntar l’arxiu i detallar les dades personals i de contacte del participant.

- INSCRIPCIONS
El termini de presentació comença el 26 de març i finalitza el 26 d’abril de 2012.

- JURAT
El Jurat serà nomenat pels membres de l’organització.

- FALLADA
Els membres de l’associació cultural donaran a conéixer la fallada a tots
els participants en els actes per a la celebració de “La III fira del llibre” que tindràn lloc el dia 28 d’abril de 2012 en acabar la presentació del llibre Benimaurell.
També es donaran a conèixer en el blog de l’associació cultural: www.culturalaguar.blogspot.com

- PREMI
1. Categoria adult: 1er premi 50€ 2on premi 25€
2. Categoria infantil: 1er premi 25€ 2on premi 15€
Aquests diners s’hauran de canviar per llibres.
L’associació cultural es reserva el dret a la publicació
impresa de qualsevol dels relats participants.
Per a l’obtenció del premi será obligatoria la presència de l’autor/a.